Vereniging Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne,
onze bijdrage aan biodiversiteit en duurzaamheid

Biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw, het lijken de toverwoorden voor landbouw van de toekomst. Maar de beheerders/boeren van Agrarisch Collectief Waadrâne laten zich niet gek maken door deze toverwoorden. De meesten van hen doen al jaren aan agrarisch natuurbeheer en weten dat hun bedrijf afhankelijk is van de natuur.

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland geregeld wordt. Met ANLB geven boeren en overige agrarische grondgebruikers vorm aan de natuurlijke leefomgeving in de regio. Agrarisch Collectief Waadrâne, een samenwerking tussen Agrarische Natuurvereniging Om ‘e Koaien en Agrarische Natuurvereniging Guozzekrite, gaat het ANLB vorm geven in haar werkgebied. Het collectief krijgt in de jaren 2016 tot en met 2021 de verantwoordelijkheid in het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer op gebiedsniveau. Om het agrarisch natuurbeheer succesvol te maken is er veel inzet nodig van boeren maar ook van nazorgers van de vogelwachten, de Wildbeheereenheden (WBE´s) en vele andere vrijwilligers.
Klik hier voor het hele bericht Agrarisch Collectief Waadrâne jan 2018

Bericht van Fêste Grûn inzake gaswinning

Bij het afstemmingsoverleg inzake de gaswinning bij Ternaard zijn er toch wat verontrustende zaken naar voren gekomen. Het blijkt dat erin steeds meer dorpen verzakkingen en scheuren in muren worden geconstateerd. Dit door de winning bij oa Nes/Moddergat, Tibma, Engwierum .
Maar omdat wij niet aan kunnen tonen dat het daadwerkelijk door gaswinning komt wordt er vaak niks mee gedaan. Er is door de regering een schadeloket ingesteld. Maar deze mensen ontvangen geen klachten van schade.
Omdat het formulier niet heel gebruiksvriendelijk is heeft men aangegeven dat van iedere verzakking en/of scheur foto’s en een verhaal op papier kan worden gezet. Deze worden dan gebundeld en aan een medewerker van het loket gegeven.
Van Fêste Grûn hebben ze contact met Mevr. T. Mondria van dit loket.
Binnenkort is hier ook meer info over te verwachten.

Verloting Wintermerke.

Tijdens de wintermerke was er een verloting. Bij de trekking van de loten waren een aantal prijswinnaars niet aanwezig. De prijzen van de lotnummers 64, 445 en 946 hebben we nog niet kunnen overhandigen aan de winnaars. Is één van de vermelde lotnummers in uw bezit, neem dan kontact op met Bregt Elgersma (tel 241262 b.elgersma@knid.nl) zodat u uw prijs kunt ontvangen.

Wie heeft een leesbril gevonden?

Bril inmiddels gevonden.

Leesbril in een etui van Vellinga optiek. Op zondag 7 jan omstreeks 14.30 uur in de Skipfeartsein.

Graag contact met Ton Straver tel 06 20078131 of info@tonstraver.nl

Info programma januari/februari van de PlusBus.

De PlusBus biedt ouderen begeleiding en vervoer naar winkels, voorzieningen en diverse activiteiten. u
U wordt thuis opgehaald en daar ook weer teruggebracht.

Klik hier voor het programmaboekje jan-febr 2018

Metslawier Aktief December 2017 21e jaargang nr. 4

Klik hier voor MA december 2017

Expositie Bernegrûn van Pyr Bosma in de Doarpstsjerke

BERNEGRÛN
Met de expositie BERNEGRȖN van de kunstenaar Pyr Bosma opent het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier het jaar 2018.
Het Mienskipshûs biedt een podium aan kunstenaars die verbonden zijn aan de streek en deze expositie past hier goed bij. De expositie is vanaf 6 januari t/m 4 maart vrij te bezichtigen tijdens de openingstijden elke zaterdag en zondag tussen 13:30 en 17 uur, zie hiervoor de website http://doarpstsjerke-metslawier.nl

tentoonstelling Pyt Bosma-13
tentoonstelling Pyt Bosma-11
tentoonstelling Pyt Bosma-10
tentoonstelling Pyt Bosma-9
tentoonstelling Pyt Bosma-8
tentoonstelling Pyt Bosma-6
tentoonstelling Pyt Bosma-5
tentoonstelling Pyt Bosma-4
tentoonstelling Pyt Bosma-3

Read the rest of this entry »

Older posts «